MOIRA, pomorska uslužna agencija, turistička agencija, d.o.o.

OIB: 14504812510
Adresa: Labin (Grad Labin), 9.septembra 16

Direktor/uprava:

Davor Milevoj

(Labin)
Funkcija: član uprave

MOIRA d.o.o. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 887.791 kn
Ukupni rashodi: 412.297 kn
Neto dobit/gubitak: 418.335 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

887.791 kn

Ukupni prihod

412.297 kn

Ukupni rashod

418.335 kn

Dobit

-

Gubitak


MOIRA d.o.o. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 3.967 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2017.

5.960 kuna
Prosječna plaća: MOIRA d.o.o..

3.967 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Davor Milevoj
Grad: Labin
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Davor Milevoj


STATISTIKA - PODACI

Matični: 02460742
Naziv poslovnog subjekta: MOIRA d.o.o.
Pošta: 52220
Mjesto: LABIN
Adresa: 9 SEPTEMBRA 16
Šifra općine: 222
Naziv općine: LABIN
NKD djeltanosti: 5229
Opis šifre djelatnosti: Ostale prateće djelatnosti u prijevozu

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2008
Trgovački sud: Pazin
MBS: 130034308

Link na pravosudni registar: MOIRA, pomorska uslužna agencija, turistička agencija, d.o.o. - Pravosudje - Registar