BEST TRADE d.o.o. za usluge i trgovinu

OIB: 63820123296
Adresa: Labin (Grad Labin), Presika 4A

Direktor/uprava:

Izabel Gabrovšek

(Labin)
Funkcija: član uprave

BEST TRADE d.o.o. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 230.604 kn
Ukupni rashodi: 193.798 kn
Neto dobit/gubitak: 32.365 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

230.604 kn

Ukupni prihod

193.798 kn

Ukupni rashod

32.365 kn

Dobit

-

Gubitak


BEST TRADE d.o.o. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 1 osoba.
Prosječna plaća: 3.685 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2017.

5.960 kuna
Prosječna plaća: BEST TRADE d.o.o..

3.685 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Izabel Gabrovšek
Grad: Labin
Funkcija: - član društva ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Izabel Gabrovšek


STATISTIKA - PODACI

Matični: 04175867
Naziv poslovnog subjekta: BEST TRADE d.o.o.
Pošta: 52220
Mjesto: LABIN
Adresa: PRESIKA 4/A
Šifra općine: 222
Naziv općine: LABIN
NKD djeltanosti: 4932
Opis šifre djelatnosti: Taksi služba

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2014
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040320968

Link na pravosudni registar: BEST TRADE d.o.o. za usluge i trgovinu - Pravosudje - Registar