ČEKADA, d.o.o. za javni cestovni prijevoz

OIB: 40973932800
Adresa: Labin (Grad Labin), Kapelica 7A

Direktor/uprava:

Loris Čekada

(Labin)
Funkcija: član uprave

ČEKADA d.o.o. - Financijski podaci

Ukupni prihodi: 10.004.613 kn
Ukupni rashodi: 9.984.517 kn
Neto dobit/gubitak: 13.308 kn.

Prikaz finacijskih podatka FINA-e za prošlu financijsku godinu.

Prikazuju se samo osnovni podaci.

10.004.613 kn

Ukupni prihod

9.984.517 kn

Ukupni rashod

13.308 kn

Dobit

-

Gubitak


ČEKADA d.o.o. - Podaci o plaći

Broj zaposlenih: 12 osoba.
Prosječna plaća: 2.985 kn

Prosjek neto plaće u RH za 2017.

5.960 kuna
Prosječna plaća: ČEKADA d.o.o..

2.985 kn

Povezane osobe

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA

Loris Čekada
Grad: Labin
Funkcija: - jedini osnivač d.o.o. ,
Vlasnik je: osoba
Link na osobu: Loris Čekada


STATISTIKA - PODACI

Matični: 01625241
Naziv poslovnog subjekta: ČEKADA d.o.o.
Pošta: 52220
Mjesto: LABIN
Adresa: KAPELICA 7A
Šifra općine: 222
Naziv općine: LABIN
NKD djeltanosti: 4941
Opis šifre djelatnosti: Cestovni prijevoz robe

PRAVOSUDJE

Godina osnivanja: 2002
Trgovački sud: Pazin
MBS: 040170557

Link na pravosudni registar: ČEKADA, d.o.o. za javni cestovni prijevoz - Pravosudje - Registar